Klicka på frågorna här nedan:

På lokal nivå ingenting. Vinter-OS och Paralympics 2026 är privatfinansierat. Det betyder att ingen kommun kommer att behöva betala någonting och inga garantier kommer heller att krävas. Den enda kostnad som hamnar hos skattebetalarna är för den yttresäkerheten, alltså polisen och tullens extraarbete. Men denna kostnad ska då ställas mot de extra inkomster staten får genom moms och andra skatter under ett Olympiska Spel.

Genom IOK:s reformarbete ”Agenda 2020” har de ekonomiska förutsättningarna för att arrangera vinter-OS och Paralympics förändrats markant. Genomförandebudgeten för vinterspel med sin bas i Stockholmsregionen är ca 13 miljarder kronor, varav drygt 1 miljard kronor är en buffert för säkerhets skull. Intäkterna kommer främst från IOK som garanterar majoriteten av genomförandebudgeten, resterande intäktsdel kommer från sponsorer, biljettförsäljning och merchandise. Budgeten innehåller inga offentliga medel. Budgeten har granskats av världens mest erfarna experter, den är realistisk och det är konservativt beräknade intäkter. En trygg budget i kombination med att alla anläggningar ska hyra och inga byggas medför att riskerna kort sagt begränsats avsevärt. IOK:s totala bidrag på över 8 miljarder kronor blir ett unikt stort bidrag som bland annat leverantörer i hela Sverige kan komma att ta del av.

Väldigt lite. En längdåkningsstadion och en ishall. Och det är inget som ska byggas bara för ett OS utan det är anläggningar Stockholm behöver och som kommer att användas i generationer. Resten av anläggningarna som behövs finns redan och kommer att hyras.

Ja. Tillverkad snö. Alla internationella skidtävlingar avgörs idag på tillverkad snö. På så sätt kan man kontrollera snökvalitén. I Stockholm behövs egentligen bara snö till Hammarbybacken och till längdspåren. Och det klarar man enkelt med tillverkad snö.

Vinter-OS 2026 pågår i 17 dagar. Av dem är 11 helgdagar eller sportlov. Många är då borta och trafiksituationen brukar då vara lugn. Runt arenorna och på vissa sträckor i stan kommer det säkert att behövas viss omdirigering av trafiken, men inte i någon större skala. När det gäller kollektivtrafiken så kommer inte alla arenor att användas samtidigt. Till exempel när invigningen är på Friends, då används inte de andra arenorna. Och då blir det precis som vilket annat arrangemang som helst på Friends, när det gäller kollektivtrafiken. Och samma gäller på de andra arenorna.

Tidigare har det inte gått. Men med de nya reglerna som IOK tagit fram, Agenda 2020, är det möjligt. Nu favoriseras hållbarhet. Att bygga nya arenor och infrastruktur bara för ett OS är inte hållbart. Därför vill vi använda det som redan är byggt i vårt land och vårt närområde.